Trang chủ
Quà tặng
Thể lệ chương trình
Bảng xếp hạng
Cách tham gia
Bước 1 Chọn Tài khoản, chọn Giới thiệu bạn bè
Bước 2Sao chép mã giới thiệu hoặc chia sẻ ngay cho bạn bè qua Facebook, Messenger,...
Bước 3Bạn bè nhập mã giới thiệu vào phần Mã Giảm Giá trên ứng dụng Mytour.vn khi đặt đơn phòng Khách sạn
Bước 4Nhận ưu đãi ngay sau khi bạn bè hoàn thành đặt đơn đầu tiên
Xem chi tiết
Cách tham gia
Bước 1 Chọn Tài khoản, chọn Giới thiệu bạn bè
Bước 2Sao chép mã giới thiệu hoặc chia sẻ ngay cho bạn bè qua Facebook, Messenger,...
Bước 3Bạn bè nhập mã giới thiệu vào phần Mã Giảm Giá trên ứng dụng Mytour.vn khi đặt đơn phòng Khách sạn
Bước 4Nhận ưu đãi ngay sau khi bạn bè hoàn thành đặt đơn đầu tiên
Xem chi tiết