Trang chủ
Cách tham gia
Bước 1 Chọn Tài khoản, chọn Giới thiệu bạn bè
Bước 2Sao chép mã giới thiệu hoặc chia sẻ ngay cho bạn bè qua Facebook, Messenger,...
Bước 3Bạn bè nhập mã giới thiệu vào phần Mã Giảm Giá trên ứng dụng Mytour.vn khi đặt đơn phòng Khách sạn
Bước 4Nhận ưu đãi ngay sau khi bạn bè hoàn thành đặt đơn đầu tiên
Phần thưởng
Danh hiệuMức ưu đãiĐiều kiện áp dụng
Thể lệ
  1
  Dành cho bạn mới tham gia Mytour.vn
 • Áp dụng duy nhất cho đơn Đặt phòng khách sạn đầu tiên trên hệ thống Mytour.vn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Không có giá trị quy đổi sang tiền mặt
 • Không áp dụng hoàn hủy đổi cho đơn phòng sử dụng mã ưu đãi
 • Không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác của Mytour.vn và các đơn vị cung cấp dịch vụ
  2
  Dành cho Người giới thiệu
 • Mã ưu đãi được tự động thêm vào tài khoản của Người Giới Thiệu sau khi Bạn mới hoàn thành đặt đơn đầu tiên trên hệ thống Mytour.vn
 • Mã ưu đãi nhận được sẽ có hiệu lực 02 tháng từ ngày phát hành
 • Các giải thưởng voucher nghỉ dưỡng sẽ được gửi tới khách hàng trong 30 ngày làm việc sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin (bao gồm Họ tên, Email, Số điện thoại, CMND/CCCD trùng khớp và Địa chỉ)
 • Thời gian cung cấp thông tin để nhận thưởng không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Mytour. (Mytour sử dụng các thông tin của người dùng cung cấp để liên lạc khi nhận được giải thưởng).
 • Nếu một Bạn Mới nhận được nhiều mã giới thiệu khác nhau, Bạn Mới dùng mã giới thiệu nào khi đặt đơn đầu tiên thì Người Giới Thiệu tương ứng sẽ nhận được ưu đãi trong tài khoản Mytour.vn
 • Quà tặng của chương trình sẽ có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào từng thời điểm. Giá trị quà tặng Người Giới Thiệu và Bạn Mới sẽ tương ứng với giá trị quà tặng theo quy định của Mytour.vn tại thời điểm Người được giới thiệu có đơn hàng thành công.
 • Giải thưởng trong chương trình đều không được đổi trả hoặc quy ra tiền mặt.
 • Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều khoản của Thể lệ chương trình.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi về thể lệ chương trình, nếu khách hàng vẫn tiếp tục tham gia chương trình thì khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi nội dung đã được sửa đổi và sẽ được coi là chấp nhận những nội dung sửa đổi đó.
 • Mytour.vn có quyền từ chối trao giải thưởng nếu khách hàng có các dấu hiệu hoặc thực hiện các hành vi gian lận, dùng nhiều tài khoản hoặc các chương trình giả lập để can thiệp vào kết quả của chương trình.
 • Trong mọi trường hợp tranh chấp phát sinh, quyết định của Mytour.vn là quyết định cuối cùng.
Cách tham gia
Bước 1 Chọn Tài khoản, chọn Giới thiệu bạn bè
Bước 2Sao chép mã giới thiệu hoặc chia sẻ ngay cho bạn bè qua Facebook, Messenger,...
Bước 3Bạn bè nhập mã giới thiệu vào phần Mã Giảm Giá trên ứng dụng Mytour.vn khi đặt đơn phòng Khách sạn
Bước 4Nhận ưu đãi ngay sau khi bạn bè hoàn thành đặt đơn đầu tiên
Phần thưởng
Thể lệ
  1
  Dành cho bạn mới tham gia Mytour.vn
 • Áp dụng duy nhất cho đơn Đặt phòng khách sạn đầu tiên trên hệ thống Mytour.vn
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Không có giá trị quy đổi sang tiền mặt
 • Không áp dụng hoàn hủy đổi cho đơn phòng sử dụng mã ưu đãi
 • Không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mại khác của Mytour.vn và các đơn vị cung cấp dịch vụ
  2
  Dành cho Người giới thiệu
 • Mã ưu đãi được tự động thêm vào tài khoản của Người Giới Thiệu sau khi Bạn mới hoàn thành đặt đơn đầu tiên trên hệ thống Mytour.vn
 • Mã ưu đãi nhận được sẽ có hiệu lực 02 tháng từ ngày phát hành
 • Các giải thưởng voucher nghỉ dưỡng sẽ được gửi tới khách hàng trong 30 ngày làm việc sau khi khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin (bao gồm Họ tên, Email, Số điện thoại, CMND/CCCD trùng khớp và Địa chỉ)
 • Thời gian cung cấp thông tin để nhận thưởng không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Mytour. (Mytour sử dụng các thông tin của người dùng cung cấp để liên lạc khi nhận được giải thưởng).
 • Nếu một Bạn Mới nhận được nhiều mã giới thiệu khác nhau, Bạn Mới dùng mã giới thiệu nào khi đặt đơn đầu tiên thì Người Giới Thiệu tương ứng sẽ nhận được ưu đãi trong tài khoản Mytour.vn
 • Quà tặng của chương trình sẽ có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào từng thời điểm. Giá trị quà tặng Người Giới Thiệu và Bạn Mới sẽ tương ứng với giá trị quà tặng theo quy định của Mytour.vn tại thời điểm Người được giới thiệu có đơn hàng thành công.
 • Giải thưởng trong chương trình đều không được đổi trả hoặc quy ra tiền mặt.
 • Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng mặc định chấp thuận tất cả các điều khoản của Thể lệ chương trình.
 • Trong trường hợp có sự thay đổi về thể lệ chương trình, nếu khách hàng vẫn tiếp tục tham gia chương trình thì khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi nội dung đã được sửa đổi và sẽ được coi là chấp nhận những nội dung sửa đổi đó.
 • Mytour.vn có quyền từ chối trao giải thưởng nếu khách hàng có các dấu hiệu hoặc thực hiện các hành vi gian lận, dùng nhiều tài khoản hoặc các chương trình giả lập để can thiệp vào kết quả của chương trình.
 • Trong mọi trường hợp tranh chấp phát sinh, quyết định của Mytour.vn là quyết định cuối cùng.